Tuyết Lan – Á quân Vietnam’s Next Top Model phun môi tại DIVA